هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

تاثیر هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها چیست؟

آیا هوش مصنوعی می‌تواند در آینده با کمک کردن به پزشکان در تشخیص بهتر بیماری‌ها  کمک کند؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
3
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ


بر اساس تحقیقات دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد، گرچه اکنون در اولین روزهای استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها هستیم، اما پیش بینی می‌شود استفاده از این فناوری هزینه‌های درمان را تا میزان 50 درصد کاهش خواهد داد.  استفاده از فناوری یادگیری عمیق در هوش مصنوعی می‌تواند پیش بینی سرطان پستان را بهبود ببخشد. مسلما تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است اما تحقیقات اولیه حاکی از آن است که الگوریتم هوش مصنوعی  قادر خواهد بود بیماری‌های متعدد  از جمله سرطان‌ها را بسیار دقیق  تشخیص دهد.آواتار
رها کردن