هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

آینده هوش مصنوعی و پتانسیل آن در اکوسیستم پزشکی چیست؟

آیا همکاری ابزارهای هوش مصنوعی با پزشکان و کادر درمان به بهبود کیفیت مراقبت‌های پزشکی کمک خواهد کرد؟


آواتار
رها کردن
1 پاسخ
4
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی می‌توانند در انجام وظایف گوناگون از پاسخ به تلفن تا تحلیل روند سلامت یک جمعیت خاص کمک کنند. هوش مصنوعی این امکان را فراهم می‌کند تا خطای فردی کاهش یابد، همچنین به پزشکان متخصص و دیگر کارکنان کادر درمان کمک می‌کند تا اشتباهات کمتری داشته باشند. با استفاده از هوش مصنوعی امکان بهتری برای ارائه خدمات 24 ساعته طی هفت روز هفته در مراکز درمانی فراهم می‌شود. با توسعه ابزارهای هوش مصنوعی مارکز درمانی می‌توانند خوانش تصاویر پزشکی مانند اسکن و ایکس ری استفاده کنند تا مشکلات پزشکی را تشخیص داده و برنامه های درمانی مناسب و دقیق ارائه شود. در آینده، ابزارهای هوش مصنوعی این امکان را خواهند داشت تا برخی وظایف پزشکان را به صورت خودکار انجام دهند در نتیجه متخصصان وقت بیشتری برای مراقب از بیماران خواهند داشت.


آواتار
رها کردن