هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

آیا هوش مصنوعی به زودی انقلابی در جهت مثبت برای حوزه سلامت خواهد بود؟

آیا استفاده از هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان در آینده نزدیک به ایجاد «آرمان‌شهر» منتهی می‌شود؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

سیاستگذاران و مسئولان هر کشوری موظف هستند بستری را فراهم کنند تا  امکان استفاده  از هوش مصنوعی در حوزه سلامت را برای دانشمندان فراهم کند. گرچه انتظار برخی این است که هوش مصنوعی در حوزه‌ سلامت انقلابی مثبت ایجاد کند اما استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در هیچ زمینه‌ای بدون هزینه نیست. سیاستگذاران  باید بودجه مناسب برای این بخش تعریف کنند اما استفاده از این فناوری‌ها مستلزم دگرگونی همه جانبه تعاریف سازمانی در حوزه بهداشت و درمان نیز هست. با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای مادی و غیرمادی، نباید در آینده انتظار آرمان‌شهر هوش مصنوعی سلامت  را داشته باشیم. 


آواتار
انصراف