هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

چگونه یک ایمپلنت مغزی به بیماران ALS کمک می‌کند؟

آیا استفاده از ایمپلنت مغزی به بیمارانی که از مشکلات حرکتی ناشی از دستگاه عصبی رنج می‌برند امکان زندگی عادی خواهد داد؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
آواتار
زهرا کریمی
بهترین پاسخ

در آزمایش بر روی فردی که به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS)  مبتلا بود مشخص شد بعد از جای‌گذاری ایمپلنت مغزی جدیدی در سر این بیمار که یک واسط بین مغز و رایانه  (BCI)  است، امکان تبدیل فعالیت عصبی مغز به فرمان بر روی کامپیوتر فراهم شده است. این فرد که پس از مدتی مهارت‌های حرکتی خود را از دست داده بود، با واسط بین مغز و رایانه (BCI) امکان ارسال دستورهای قابل درک از سنسورهای الکترود مغز بر روی کامپیوتر را دارد. استفاده از هوش مصنوعی در واسط بین مغز و رایانه (BCI) قابلیت تفسیر دستورات مغزی را افزایش داده است. 


آواتار
انصراف