هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

هدف اصلی از پردازش تصویر چیست؟

پردازش تصویرچیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

هدف اصلی پردازش تصویر تبدیل تصویر به شکل دیجیتال و انجام عملیات خاصی بر روی آن به منظور به دست آوردن مدل های خاص یا استخراج اطلاعات مفید از تصویر است.

آواتار
انصراف