هوش مصنوعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی در علم داده چیست؟

نقش شبکه های اجتماعی در علم داده چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی را می توان در زمینه های مختلف، از جمله جامعه شناسی، علوم کامپیوتر، سیاست، و کسب و کار استفاده کرد.  پیچیدگی تعاملات انسانی، ردیابی جریان بدافزارها، درک ساختارهای قدرت در میان کشورها، یا تقویت شبکه های ارتباطی در سازمان ازجمله  آنهاست

آواتار
انصراف