توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

بهترین روش برای توسعه ماژولهای اودوو چیست؟ چه اصولی بهتر است در این توسعه به کار بست؟

من می‌خوام ماژولهای جدیدی برای اودوو توسعه بدم. اما نمی‌دونم بهترین روش برای دسته بندی کردن کدها و کاربردها در ماژولها چطور باید باشه؟

مثلا فرض کنید که برای یک فروشگاه تعمیر موبایل می‌خواهیم یک نرم افزار طراحی کنیم. این نرم افزار تعمیر گوشی همراه شامل بخش‌های متفاوتی است. مثل ارتباط با مشتریان، خرید و فروش و انبار و یک سری کاربردهای انحصاری که باید به اودوو اضافه شود. حالا باید به چه روشی این کدها و قابلیت‌هایی که لازم است را به صورت مازولها متفاوت پیاده سازی کنیم.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

تمام قابلیت‌های جدیدی که می‌خواهید اضافه کنید رو به دو دسته تقسیم کنید. 

  • قابلیت‌های اصلی
  • قابلیت‌های فرعی

قابلیت‌های اصلی

دسته‌ای از کاربردها است که بدون این کاربردها، ماژول شما کارایی ندارد و نمی‌توان آن را به کار برد. برای نمونه در یک فروشگاه تعمیر موبایل ثبت درخواست و دنبال کردن حالت آن جز قسمت کاربردهای اصلی است و بدون آن یک فروشگاه بی معنی است. این دسته از کاربردها را کاربردهای اصلی می‌گوییم.

کاربردهای اصلی باید در قالب یک ماژول ارائه شود. این دسته از کاربردهای سیستم را سعی کنید تا جای ممکن مستقل در نظر بگیرید.

نکته: دسته‌ای از این کاربردها به صورت قابلیت‌هایی است که باید در ارتباط با سایر ماژولها آورده شود. مثلا مدیریت قطعات مصرفی در یک تعمیر. این قابلیت‌های اصلی که ارتباط بین چند ماژول را ایجاد می‌کند در ماژولها جداگانه ایجاد کنید تا در صورت نصب بودن ماژول دوم این ماژولها هم به صورت خودکار نصب شود.

قابلیت‌های فرعی

این قابلیت‌ها به صورت کاربردهای خاص و حرفه‌ای است که در صورت فعال نبودن هم مشکلی ایجاد نمی‌کند. مثلا مدیریت گارانتی تعمیر موبایل یکی از این کاربردها فرعی است.

کاربردهای فرعی بر اساس موضوعیتی که دارد به صورت ماژولهای مستقل پیاده سازی می‌شود.

آواتار
انصراف