توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

چطور دیتا با حجم بالا را در پروژه های اودوو بارگذاری کنم؟

آواتار
فاطمه ندیمی

چطور دیتا با حجم بالا را در پروژه های اودوو بارگذاری کنم؟
آیا تنها راه گوگل درایو است؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

برای بارگذاری دیتا با حجم بالا در پروژه های اودوو، شما می توانید از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

•  روش اول: شما می توانید از طریق واسط کاربری اودوو، دیتا را به صورت CSV یا XLSX وارد کنید. این روش برای دیتاهایی که کمتر از ۱۰۰۰۰ رکورد دارند مناسب است. برای این کار، شما باید ابتدا به منوی مربوط به ماژول مورد نظر بروید (مثلا ماژول فروش) و روی دکمه ی «Import» کلیک کنید. سپس باید فایل CSV یا XLSX خود را انتخاب کنید و تنظیمات مربوط به فیلدها، ستون ها و کلیدها را انجام دهید. در نهایت، باید روی دکمه ی «Test Import» یا «Import» کلیک کنید تا دیتا وارد شود

•  روش دوم: شما می توانید از طریق خط فرمان، دیتا را به صورت XML یا CSV وارد کنید. این روش برای دیتاهایی که بیشتر از ۱۰۰۰۰ رکورد دارند مناسب است. برای این کار، شما باید ابتدا فایل XML یا CSV خود را با استفاده از قالب مناسب اودوو بسازید. سپس باید از طریق خط فرمان، به سرور اودوو متصل شوید و دستور زیر را اجرا کنید:

odoo -d -u --import=

که در آن نام بانک اطلاعاتی، نام ماژول و نام فایل XML یا CSV است. این دستور باعث می شود که دیتا به صورت انبوه وارد شود

1 توضیح
آواتار
انصراف
آواتار
فاطمه ندیمی
-

سپاسگزارم