توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

چطور می تونم اثر دستور خطرناک git reset --hard HEAD رو خنثی کنم و برگردم به مرحله ای که این دستور رو اجرا نکردم؟

آواتار
سحر کشاورزی

من امروز برای اینکه تغییراتم رو تو یه branch دیگه اعمال کنم، از دستور git reset --hard HEAD استفاده کردم که مثلا commit اعمال شده رو branch جاری رو کنسل کنم. اما متاسفانه این دستور مناسب این کار نبود و تمام تغییراتی که توی کد در طی چند روز اعمال کرده بودم همه پاک شده اند. چطور می تونم دوباره این تغییرات رو برگردونم؟؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
آواتار
سحر کشاورزی
بهترین پاسخ

یکی از راه حل ها برای خنثی کردن اثر دستور git reset --hard HEAD و بازیابی تغییرات در کد به روش زیر هست:

۱. ابتدا دستور زیر را اجرا کنید. در این دستور با استفاده از reflog، آي دی (commit-hash) مربوط به commit های اعمال شده در گذشته رو می تونید بدست بیارید. 


(کد های زرد رنگ hash-commit یا آیدی مربوط به هر commit هستند)

2. در این مرحله دستور زیر رو اجرا کنید. با این دستور می تونید برگردید به مرحله ای که می خواستید و commit مد نظر و تغییراتی رو که اعمال کرده بودید برگردانید:


(به جای hash-commit کد زرد رنگ نشان داده شده در مرحله قبل رو وارد کنید. )

آواتار
انصراف