توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

چطور می تونم از لاگ در اودوو استفاده کنم؟

یکی از روش هایی که می شه مشکلات سیستم اودوو رو دنبال کرد. دنبال راهی می گردم که در اودوو بتونیم لاگ های مناسبی رو تولید کنم. این لاگ ها باید با کل سیستم سازگار باشه و مشکلاتی توی سایر بخش ها ایجاد نکنه.       

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

این کار چندگام ساده داره، که در ادامه من اونها رو تشریح کردم. در قالب این گام ها اصولی رو هم که اودوو برای لاگ ها استفاده می کنه آوردم.


  • مرحله 1 ماژول لاگ را از کتابخانه استاندارد پایتون وارد می کند. Odoo از این ماژول برای مدیریت لاگ های خود استفاده می کند.
    import logging

  • مرحله 2 یک لاگر برای ماژول پایتون تنظیم می کند. ما از اصطلاح رایج __name__ در Odoo به عنوان یک متغیر خودکار برای نام لاگر و برای فراخوانی لاگر توسط _logger استفاده می کنیم.

  • مرحله 3 از لاگر برای تولید پیام های گزارش استفاده می کند. روش های موجود برای این کار عبارتند از (با افزایش سطح گزارش)debug, info, warning, error, critical.

نمونه کدهای زیادی از تولید لاگ وجود داره که می تونه راهنمای خوبی برای یادگیری این موضوع باشه.

آواتار
انصراف