توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

در اودوو چطور می‌شه یک رکورد رو با شناسه به روز رسانی کرد؟

آواتار
مصطفی برمشوری

یک رکورد با شناسه خاص دارم. می‌خوام خصوصیت‌هایی از اون رو به روز رسانی کنم. من از روش زیر استفاده می‌کنم ولی باز یک موجودیت جدید ایجاد می‌شه. روش درست انجام این کار چی هست؟


self.env['hr.attendance'].browse(int(attendance_id)).write({
'check_in': a,
'check_out': b
})آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

این روش کاملا درست هست و شما می‌تونید با الگوی زیر این کار رو انجام بدید. مشکل جای دیگه باید باش. نمونه‌ای از فراخوانی‌هایی که شما می‌تونید توی اودوو استفاده کنید در زیر آمد:

self.env[''].search(..).write()
self.env[''].search(..).unlink()
self.env[''].search(..).some_function()
آواتار
انصراف