توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

فیلدهایی رابطه یا Related fields در ORM اودوو چه کاربردی دارد؟

بعضی فیلدها به صورت related تعریف شده که در پایگاه داده هم وجود ندارد. کاربر این فیلدها چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

یک مورد خاص از فیلدهای محاسبه‌ای، فیلدهای نیابتی (پراکسی) هستند که مقدار یک قسمت از یک مدلی که در رابطه با مدل جاری هستند را  را در رکورد جاری ایجاد می‌کند. آنها با تنظیم پارامتر مربوطه تعریف می شوند و مانند فیلدهای محاسبه‌ای معمولی می توان آنها را ذخیره کرد.

با استفاده از این تکنیک یک کپی از داده مورد نظر شما در رکورد جاری موجود هست و شما با کد نویسی کمتری می‌توانید از آن استفاده کنید.

آواتار
انصراف