توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

گذاشتن لینک در فایل json ماژول های spreadsheet اودو برای ساخت داشبورد

میخوام یه داشبور بسازم و درون یکی از خانه هاش یه لینک از یه نمودار بذارم جوری که وقتی کاربر روش کلیک میکنه یه نمودار با فرمت نمودارهای odoo براش باز بشه

آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
بهترین پاسخ

مثال قرار دادن لینک در یک خانه از sheet


مثلا اینجا اومدیم خانه A7 از sheet امون را انتخاب کردیم تا یه لینک از یه نمودار را قرار بدیم

برچسب لینک میشه  ExchangebyDay و محتوای لینک میشه اون چیزی که تو پرانتز قرار داره (//:odoo تا انتها)

این نمودار مربوط به ماژول exchange.spot است

محور x اش بر اساس فیلد تاریخی  date_transaction متناسب با روز

و محور y اش بر اساس فیلد عددی amount_in است


آواتار
انصراف