توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

گیرنده و فرستنده ایمیل ها در Automated Actions

آواتار
ساناز میرباقری

میخوام بدونم وقتی از Automated Actions استفاده میکنم گیرنده و فرستنده کیا هستند؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
آواتار
ساناز میرباقری
بهترین پاسخ

به تنظیمات template شما بستگی دارد

مثلا اگر نوع پیام ارسالی شما ایمیل باشد باید یک template برای ایمیل خود انتخاب کنید . شما در template ایمیل میتوانید مشخص کنید که چه کسانی ایمیل را دریافت کنند

آواتار
انصراف