توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

jsonrpc در odoo

چجوری با json rpc به odoo درخواست ارسال کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

برای استفاده از json rpc میتوانید از بلاگ زیر استفاده کنید


https://viraweb123\.ir/blog/tws\-h\-nrmfzr\-15/json\-rpc\-dr\-odoo\-95


در\ لینک\ زیر\ نیز\ تعدادی\ مثال\ از\ jsonrpc \ با\ دستور\ execute\ وجود\ دارد

https://www.marlonfalcon.com/posts/odoo-json-rpcآواتار
انصراف