توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

کلیدهای میان بر برای استفاده در VSCode و افزایش سرعت کد نویسی کجا است؟

من دنبال یه لیست از کلیدهای میان بر کاربردی از VSCode  هستم.

این کلید میانبرها باعث می‌شن که سرعت توسعه پروژه افزایش پیدا کنه.

من دنبال یه لیست کامل از این کلید میانبرها هستم.

سوال خود را اینجا مطرح کنید
سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
بهترین پاسخ

لینک زیر یک فایل PDF هست که خود تیم Visual Studio ارائه کرده. این کلید میانبرها توی لینوکس کاربرد دارن. برای سیستم‌های عمل دیگه فایل‌های جدایی وجود دارد.

https://code.visualstudio.com/shortcuts/keyboard-shortcuts-linux.pdf


آواتار
انصراف