توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

8

ماژول های اودو که اسمشون با spreadsheet شروع شدن و در ماژول داشبورد استفاده میشوند و فایل json دارن چی هستن؟ منظور از spreadsheet چیه؟ و چه کاربردی داره؟

اودو یه سری ماژول داره که اسمشون با کلمه spreadsheet شروع شده. این ماژول ها بیشتر تو بخش داشبوردها استفاده میشوند . منظور از spreadsheet چیه ؟ فایل json این ماژول ها از چه استانداردی استفاده کردند؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
6
بهترین پاسخ

spreadsheet یک برنامه کامپیوتری برای محاسبه، سازماندهی، تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی داده ها به صورت جدولی است. صفحات گسترده به عنوان آنالوگ های کامپیوتری کاربرگ های حسابداری کاغذی توسعه داده شدند. این برنامه بر روی داده های وارد شده در سلول های جدول عمل می کند.

مثلا یک صفحه اکسل که باز میکنید و درونش چند جدول و نمودار میکشید یک spreadsheet است.


اگر به ساختار json فایل هایی که میگید نگاه کنید (مثلا ساختار فایل json ماژول spreadsheet_dashboard_account ) میبینید که ویژگی هایی مثل تعداد سطر و ستون و ... داره

ویژگی cells هم داره دقیقا آدرس یه خونه از sheet را میده مثلا A7 آدرس خونه ای را میگه که در ستون A و سطر 7 قرار دارد

 اودو برای خواندن فایل های json داره از تکنولوژی o-spreadsheet استفاده میکنه 

یعنی فایل json ای که نوشته شده بر اساس o-spreadsheet ترجمه میشه و مطابق اون یه داشبورد برای شما میسازه

مثال قرار دادن لینک در یک خانه از sheet
آواتار
رها کردن