توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

من یک ویجت در وب سایت اودوو ۱۶ نسخه ویراوب ۱۲۳ درست کردم و در متد start از el و $elمیخواستم استفاده کنم که نمیشه؟

من یک ویجت در وب سایت اودوو ۱۶ نسخه ویراوب ۱۲۳ درست کردم و در متد start از el و $elمیخواستم استفاده کنم که نمیشه و اینکه گاهی اوقات به مشکل میخورم و میخواستم ببینم قواعدی تعریف شده یا نکته ی خاصی در این مورد وجود دارد که این به درستی کار نمیکند.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

تا اینجایی که من مطالعه کردم در نکاتی که در مستندات ویجت در اودوو آمده el یا $el فقط بعد از start قابل استفاده هستند البته این استثناهایی داره که در مستندات هم آمده 

Widget.el

raw DOM element set as root to the widget (only available after the start lifecycle method)

Widget.$el

jQuery wrapper around el. (only available after the start lifecycle method)

دقیقا جملاتی هستند که در مستندات آمده اند

آواتار
انصراف