توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

نصب نشدن ماژول auto install در اودو

آواتار
ساناز میرباقری

در اودو ماژول های auto install در چه صورتی نصب میشوند؟

من یه ماژول دارم که تو manifest اش زدم autoinstall:True ولی وقتی اودو را اجرا میکنم نصب نمیشه چرا؟

1 توضیح
آواتار
انصراف
آواتار
مصطفی برمشوری
-

عنوان سوالت خیلی کوتاه هست و نمی‌شه تشخیص داده که مشکل شما چی هست.

1 پاسخ
3
آواتار
ساناز میرباقری
بهترین پاسخ

ماژول های auto install در صورتی به صورت اتوماتیک نصب میشوند که تمام dependency هاش نصب شده باشند

اگر همه dependency هاش نصب شده باشند به صورت اتوماتیک ماژول auto installهم نصب میشه

آواتار
انصراف