توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

پکیج OCA-CI چه کاربردی در توسعه پروژه‌های OCA دارد؟ و برای چه مواردی در اودوو ۱۶ استفاده می‌شود؟

آواتار
مصطفی برمشوری

توی تست‌هایی که نوشته شده برای پروژه‌های اودوو ۱۶ از یک پروژه دیگه به عنوان پایه برای تست‌ها استفاده شده که بهش OCA-CI می‌گن. برای اجرا کردن تست‌ها از این ابزار استفاده شده. می‌خواهم بدانم که کاربرد این بسته دقیقا چیست؟

سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
آواتار
مصطفی برمشوری
بهترین پاسخ

برای اجرای تست‌ها خودکار اودوو شما نیاز به راه اندازی یک محیط اجرایی دارید. در محیط اجرای اودوو 16 نه تنها اودوو بلکه ابزارهایی برای اجرا و تحلیل نتایج تست دارید. با این ابزارهای باید یک نمونه اودوو ۱۶ راه اندازی و بعد از نصب شدن تمام ماژولها تست‌ها اجرا شوند.
در حقیقت این پروژه یک image از نوع داکر را طراحی و پیاده سازی کرده است که شامل ابزارهای مناسب برای اجرا و تحلیل نتایج تست‌ها است. این پروژه توسط گروه OCA مدیریت و نگهداری می‌شود. در این بسته موارد زیر را پوشش داده است:

  • تمام پیش نیازهای زمان اجرای اودوو نصب شده است
  • کد اصلی اودوو در یک پوشه به نام /opt/odoo قرار گرفته است
  • کد در یک محیط مستقل از محیط سیستم ایجاد شده و می‌تواند ویرایش هم شود
  • یک فایل تنظیم برای پروژه اودوو در مسیر $ODOO_RC وجود دارد
  • ابزارهایی pip و odoo-bin و ابزارهای دیگر در مسیر $PATH سیستم وجود دارد
  • ابزارهای بررسی میزان پوشش تست‌ها در این ابزار ایجاد شده است
  • سایر ابزارها برای اجرای تست‌ها وجود دارد که شامل کروم و websocket-client می‌شود.
آواتار
انصراف