توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

پنهان کردن فروشگاه برای کاربران عمومی

آواتار
علی عبداللهی

چگونه فروشگاه وب سایت را از کاربران عمومی پنهان کنیم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
آواتار
علی عبداللهی
بهترین پاسخ

این یک راه حل سریع است، با این حال، اگر شخصی URL صفحه فروشگاه را داشته باشد، همچنان می تواند به صفحه یا صفحه محصول دسترسی پیدا کند، 

Public User: 

کاربر عمومی یک بازدیدکننده وب سایت است که وارد نشده است. حالت توسعه دهنده را از تنظیمات عمومی فعال کنید.

برای داشتن صفحه فروشگاه در وب سایت، برنامه eCommerce باید نصب شود. صفحه خارج از جعبه فروشگاه زیر منوی صفحات قابل مشاهده نخواهد بود تا شرایطی را به آن اضافه کنیم. بنابراین، ما باید یک صفحه ثانویه برای فروشگاه ایجاد کنیم. به برنامه وب سایت بروید، ویرایشگر وب سایت را انتخاب کنید، «+NEW» را فشار دهید و page را فشار دهید.


در صفحه پاپ آپ، نام صفحه را به عنوان فروشگاه مشخص کنید و گزینه اضافه کردن منو را فعال کنید.

 


با این کار، صفحه فروشگاه جدید ایجاد شده به صفحه اصلی فروشگاه پیوند داده می شود و 2 آیتم منوی فروشگاه در وب سایت موجود خواهد بود.


 

به وب سایت، Site -> Pages بروید.

نماد Bug در کنار صفحه فروشگاه را انتخاب کنید

Visibility را روی Signed تنظیم کنید

 

 

از آنجایی که 2 فروشگاه در منو وجود دارد، باید فروشگاه اصلی را از منو حذف کنیم. Site -> Menu Editor را انتخاب کنید.


آیتم منوی فروشگاه اصلی را با فشار دادن نماد سطل زباله در کنار آن حذف کنید و تغییرات را ذخیره کنید.

 


پس از ایجاد و ذخیره تغییرات، صفحه فروشگاه دیگر برای کاربر عمومی قابل مشاهده نخواهد بود و فقط برای کاربرانی که وارد سیستم شده اند قابل مشاهده خواهد بود.

آواتار
انصراف