توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

قبل از اینکه یک پروژه و ماژول اودوو ۱۶ را پوش کنیم، چه نکاتی رو باید در تیم‌های ViraWeb123 رعایت کنیم که با خطا روبرو نشیم؟

آواتار
مصطفی برمشوری

قبل از اینکه یک پروژه و ماژول اودوو ۱۶ را پوش کنیم، چه نکاتی رو باید در تیم‌های ViraWeb123 رعایت کنیم که با خطا روبرو نشیم؟

مثلا ممکن هست که برای این کار باید گام‌های اولیه‌ای پی از پوش کردن انجام بدیم. یا اینکه ساختارهای خاصی رو توی تولید فایل‌ها و کدها رعایت کنیم.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
آرش استادیان
بهترین پاسخ

پوش کردن یک پروژه و ماژول اودوو ۱۶ میتواند چالش هایی را به همراه داشته باشد. برای جلوگیری از خطاهای احتمالی، شما باید نکات زیر را در تیم ViraWeb123 رعایت کنید:

• قبل از پوش کردن، مطمئن شوید که ماژول شما با استانداردهای کدنویسی و تست واحد ویراوب۱۲۳ سازگار است

• قبل از پوش کردن، مطمئن شوید که ماژول شما با تغییرات داده ساختاری و نامگذاری مدل ها، فیلدها و نوع فیلدهای اودوو ۱۶ همخوانی دارد

• قبل از پوش کردن، مطمئن شوید که ماژول شما با قوانین جدید pull/push و routes در اودوو ۱۶ منطبق است

• قبل از پوش کردن، مطمئن شوید که ماژول شما با نسخه ی مناسب از odoo-bin برای ساختاردهی و scaffolding ساخته شده است

آواتار
انصراف