توسعه اودوو

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

3

ارسال Automated Actions rule هنگام تغییر stage

آواتار
ساناز میرباقری

میخوام تو crmوقتی stage عوض میشه یه ایمیل ارسال کنم . نحوه نوشتن activity rule در اودو 16 چجوریه؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
آواتار
ساناز میرباقری
بهترین پاسخ


اول باید ماژول Automated Action Rules را نصب کنید

بعد از setting قسمت technical گزینه automated action را انتخاب کنید

میتواندی از on update استفاده کنید

تصویر بالا وقت یکه stage به "Qualified" تغییر پیدا میکنه یک ایمیل ارسال میکنه

نمونه ای دیگه در لینک زیر وجود دارد

دقت کنید اگر در پروفایل زبان خودتون را عوض کنسد اسم stage ها هم عوض میشه

مثلا اگر مرحله ای به نام start دارین و ترجمه فارسی "شروع" را براش گذاشتین باید در دامنه rule ها کلمه شروع را بذارین تا در زبان فارسی کار کند

به طور مشابه باید کلمه start را در دامنه rule خود بذارید تا کار کند

https://www.odoo.com/es_ES/forum/ayuda-1/how-to-automatically-create-activity-on-stage-change-in-crm-236902

آواتار
انصراف