توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

روش محاسبه margin در اودوو ۱۷ و ماژولهای OCA چگونه است؟

یکی از فیلدهای پرکاربرد margin در حسابداری است. از این فیلد برای تعیین میزان سود یک فاکتور استفاده می‌شود. اما در برخی از نمونه‌های مقادیری که نمایش داده می‌شود اشتباه است. برای نمونه زمانی که من یک فاکتور را حساب کردم مقدار ۱۱۰ درصد برای margin_percentatge محاسبه شده است.

می‌خواهم بدانم روش محاسبه این فیلدها در حسابداری اودوو چیست؟

سوال خود را اینجا مطرح کنید
آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

روش محاسبه فیلدهای margin و margin_percentage به صورت زیر است:

مرحله اول: محاسبه سود به ازای هر خط از فاکتور

به ازای هر invoice_line از فاکتور فروش مقداری price_subtotal را به روش زیر محاسبه می‌کنیم

line.price_subtotal = line.unit_price * line.quantity

حالا بر اساس این مقدار میزان margin برای هر خط از فاکتور فروش به صورت زیر محاسبه می‌شود:

line.temp_margin = line.price_subtotal - (line.purchase_price * line.quantity) 
line.margin_sign = line.temp_margin * sign

مرحله دوم: محاسبه سود به ازای هر فاکتور

در این مرحله تمام سودها و مقادیر به ازای هر خط از فاکتور ترکیب می‌شود تا سود یک فاکتور محاسبه شود:

order.margin_sign = sum(line.margin_sign)
order.price_subtotal = sum(line.price_subtotal)

مرحله سوم: محاسبه درصد سود

بر اساس اطلاعاتی که در مراحل قبل به دست آمده این درصد به صورت زیر محاسبه می‌شود:

order.margin_percent = (order.margin_sign / order.price_subtotal) * 100


آواتار
انصراف