توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

ساخت یک template جدید Qweb در اودوو (odoo )

چگونه میتوان یک  template  جدید   Qweb  در اودوو (odoo )  بسازیم ؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
5
بهترین پاسخ

برای ساخت یک قالب   Qweb    (template)، شما باید چند مرحله را انجام دهید. این مراحل عبارتند از:

•  ایجاد یک فایل XML با پسوند .xml در پوشه views پروژه اودوو 17

•  تعریف یک عنصر با یک آیدی منحصر به فرد و یک نام

•  نوشتن کدهای HTML و Qweb برای تولید خروجی مورد نظر

•  ارث بری، گسترش ( extend ) از قالب های دیگر در صورت  نیاز

•  ایجاد یک فایل manifest.py در پوشه اصلی پروژه و اضافه کردن فایل XML به لیست داده ها

•  نصب یا بروزرسانی پروژه در اودوو 17 و دسترسی به قالب از طریق آدرس URL مربوطه

آواتار
رها کردن