توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

Spreadsheet به اودو چه قابلیت هایی را اضافه میکنه؟

با spreadsheet در اودو چه کارهایی را میتونیم انجام بدیم؟ چه چیزایی را میتونیم با spreadsheet به اودو اضافه کنیم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
بهترین پاسخ

Spreadsheet به شما امکان می دهد داده های خود را به صورت جدولی سازماندهی، تجزیه و تحلیل و تجسم کنید. شما می توانید:

داده‌های Odoo خود (pivotها، نمودارها، فهرست‌ها و منوها) را وارد و پیوند دهید.

از قالب های پیش فرض استفاده کنید یا قالب های جدید ایجاد کنید.

فرمت داده ها

از فرمول ها و توابع استفاده کنید.

مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها

در شکل زیر برخی از عناصر اصلی رابط کاربری Spreadsheet در زیر برجسته و تعریف شده اند.  1. Menu bar

  2. Top bar

  3. Formula bar

  4. Filters button

  5. Row header

  6. Column header

  7. Cell menu

  8. Bottom bar

نکته  : استفاده از ui قابلیت spreadsheet فقط در اودو enterprise امکان پذیر است اما شما میتوانید از این قابلیت بدون ui در اودو community استفاده کنید

لینک تکمیلی

آواتار
انصراف