توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

تفاوت html و Qweb

  چه تفاوتهایی بین  زبان    Html   و    Qweb    است ؟  کسی میتونه چند مورد رو نام ببره ؟

1 توضیح
آواتار
انصراف

سوال خیلی کوتاه است

1 پاسخ
5
بهترین پاسخ

QWeb و HTML دو زبان نشانهگذاری هستند که برای تولید صفحات وب استفاده میشوند. اما تفاوتهایی بین آنها وجود دارد. برخی از تفاوتهای اصلی عبارتند از:

•  QWeb یک زبان قالب بندی XML است که برای ایجاد خروجی های مختلف از جمله HTML، PDF و یا دیگر فرمتها به کار میرود. HTML یک زبان نشانه گذاری است که فقط برای ایجاد صفحات HTML مورد استفاده قرار میگیرد

•  QWeb از عبارات جاوا اسکریپت و پایتون برای ایجاد منطق و دادههای دینامیک پشتیبانی میکند. HTML از این زبانها به طور مستقیم پشتیبانی نمیکند و برای استفاده از آنها باید از تگهای مخصوصی  خوده   html استفاده کرد .


QWeb از ارث بری،  گسترش ( extend ) قالبها بهره میبرد . این به این معناست که میتوان یک قالب را از یک قالب دیگر به ارث برد یا بخشهایی از آن را تغییر داد. HTML  این قابلیتها را پشتیبانی نمیکند و برای ایجاد قالبهای مشترک باید از روشهای دیگری مانند فریمورکهای جاوا اسکریپت یا پایتون استفاده کند.

آواتار
انصراف