توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

از چه محیطی IDE برای توسعه ماژولهای اودوو استفاده کنیم؟

من می‌خواهم توسعه ماژولهای اودوو را شروع کنم. از چه IDE و محیط توسعه‌ای برای انجام این کار استفاده کنم بهتر هست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
بهترین پاسخ

در حال حاضر تیم اودوو از محیط توسعه VSCode برای این کار استفاده می‌کند. علاوه بر این ماژولهایی هم توسعه داده که در VSCode برای توسعه سریع‌تر استفاده می‌شود. گرچه این ماژولها در حال توسعه هستند اما می‌توانند در فرآیند توسعه بسیار موثر باشند.


ماژوهایی اودوو برای VSCode عبارتند از:

  1. Owl Vision
  2. Odoo
  3. Odoo IDE

تمام این ماژولها توسط خود تیم توسعه اودوو ایجاد شده و بسیار پر کاربرد هستند.

علاوه بر این تیم اودووو از Ubuntu به عنوان سیستم عامل استفاده می‌:کند.

آواتار
انصراف