توسعه Odoo

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

زبان قالب بندی Qweb در اودوو ( odoo )

آیا زبان  Qweb  فقط در اودوو ( odoo  )  استفاده میشود ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
بهترین پاسخ


خیر، Qweb یک زبان قالب بندی کلی است که می تواند در پروژه های دیگری به غیر از Odoo نیز استفاده شود. برای مثال، Qweb در پروژه های مبتنی بر فریم ورک های جاوا اسکریپت مانند Vue.js و React.js مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، Qweb در پروژه های مبتنی بر پایتون مانند Flask و Django نیز قابل استفاده است .

آواتار
انصراف