اینترنت اشیا IoT

خوش آمدید!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

استفاده از دستگاه حضور و غیاب zktec در پایتون

سلام. من یه دستگاه حضور وغیاب zktec دارم میخوام با کد پایتون لیست حضور و غیاب های ثبت شده و لیست کاربران ثبت شده را بدست بیارم 

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
بهترین پاسخ

میشه از کتابخانه pyzk استفاده کرد

نصب کتابخانه

pip install -U pyzk

اتصال دستگاه zktec 

from zk import ZK, const
conn = None
zk = ZK('192.168.1.201', port=4370, timeout=5, password=0, force_udp=False,ommit_ping=False)

لیست کاربران

()users = conn.get_users

لیست حضور وغیاب ها

()attendances = conn.get_attendance

اطلاعات کامل تر در لینک زیر قرار دارد

https://github.com/fananimi/pyzk

آواتار
انصراف