OWL

خوش آمدید!

این فروم بستری برای ارتباط بین افرادی است که از بسته Owl نه تنها در توسعه اودوو بلکه برای کارهای دیگر نیز استفاده می‌کنند. از انجا که مستند و کامیونیتی اودوو کمی ضعیف است امیدواریم که این فروم بتواند در توسعه مهارت‌های برنامه نویسی فارسی زبانان موثر باشد. باعث افتخار ما است که شما نیز به گروه ما بپیوندید.

6

متد onWillRender در owl چگونه کار می کند؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
بهترین پاسخ

تابع willRender یک تابع هوک است که دقیقا قبل از رندر کامپوننت ( هنگامی که تابع template کامپایل شده اجرا می‌شود) استفاده می‌شود. برای انجام این کار، می‌توان از هوک onWillRender استفاده کرد.

در این کد تابع onWillRender برای ثبت یک تابع استفاده شده است که در لحظه قبل از رندر شدن کامپوننت اجرا می‌شود. این امکان می‌دهد که کدی را اجرا کنید که قبل از رندر کامپوننت نیاز است اجرا شود، مثلاً تنظیمات نهایی را اعمال کنید یا محاسباتی انجام دهید.

توابع willRender به ترتیب از والدین به فرزندان فراخوانی می‌شوند، به این معنی که ابتدا توابع willRender والدین و سپس توابع willRender فرزندان فراخوانی می‌شوند.


آواتار
انصراف