مدیریت پروژه

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

7

معماری سه لایه چیست؟

میتونین به من توضیحاتی در مورد این معماری به من بدین من متوجه این معماری نمیشم

آواتار
انصراف
1 پاسخ
8
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

معماری سه لایه یک نوع معماری نرمافزاری است که برنامه های کاربردی را به سه لایه منطقی و فیزیکی تقسیم میکند. این لایه ها عبارتند از:

  • لایه نمایش (Presentation Layer): این لایه شامل عناصر رابط کاربری است که کاربر با آنها تعامل میکند.
  • لایه منطق تجاری (Business Logic Layer): این لایه شامل منطق اصلی برنامه است که پردازشهای مربوط به کاربردهای سیستم را انجام میدهد.
  • لایه داده (Data Layer): این لایه شامل دادههای مورد نیاز سیستم است که معمولاً در یک پایگاه داده ذخیره میشوند.

معماری سه لایه دارای مزایایی مانند افزایش گسترشپذیری، امنیت، تحمل خطا، استفاده مجدد و نگهداری سیستم است. 


آواتار
انصراف