مدیریت پروژه

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

مزایا و معایب Product Lifecycle Management چیست

آواتار
آرش استادیان

من شرکت تولیدی دارم و شنیدم که plm به شرکت برای رفع پیچیدگی و چالش های مهندسی توسعه محصولات کمک میکند . آیا واقعا ارزش عملی کردنش رو داره؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
آواتار
آرش استادیان
بهترین پاسخ

بله، PLM یا مدیریت چرخه عمر محصول میتواند برای شرکته ای تولیدی بسیار مفید باشد. PLM به شما کمک میکند تا:

•  کارایی و بهرهوری خود را در طراحی، توسعه و تولید محصولات افزایش دهید

•  هزینه ها و زمان بازاریابی محصولات خود را کاهش دهید

•  کیفیت و ایمنی محصولات خود را بهبود بخشیده و خطاها و ایرادات را کم کنید

•  همکاری و ارتباط خود را با اعضای تیم تقویت کنید

•  یک منبع اطلاعات مرکزی و بهروز برای محصولات خود ایجاد کنید

•  با تغییرات بازار و نیازهای مشتریان خود انطباق پیدا کنید

•  نوآوری و خلاقیت خود را در محصولات خود افزایش دهید

برخی از معایب PLM عبارتند از:

•  نیاز به سرمایه گذاری اولیه و هزینه های نگهداری برای فناوری ها و سیستم های PLM

•  نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد تعهد و هم بستگی بین کارکنان

•  نیاز به آموزش و ارتقای مهارتهای کارکنان برای استفاده از ابزارها و فرآیندهای PLM

•  نیاز به حفظ امنیت و حریم خصوصی اطلاعات محصولات

•  نیاز به هماهنگی و همکاری با شرکای تجاری و تأمین کنندگان

•  نیاز به انعطاف پذیری و تطبیق با تغییرات فناوری و بازار

آواتار
انصراف