پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

بررسی اول بودن اعداد در پایتون به چه شکلی انجام میشود؟

کد این تمرین رو میخواستم ببینم به چه شکلی انجام میشه

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

قطعه کد تمرین برنامه ‌نویسی پایتون برای بررسی اول بودن عدد به صورت زیر است:

خروجی کد بالا به صورت زیر است:


آواتار
انصراف