پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

باز کردن فایل در پایتون

دستور باز کردن فایل در پایتون دو تا آرگومان داره

open("filename.txt", "w")

آرگومان دومش میتونه w ، r و ... هر کدوم از این آرگومان ها نشان دهنده چی هستند؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ
  • 'r' - خواندن فایل
  • 'w' - نوشتن فایل
  • 'x' - ایجاد کردن و نوشتن فایل جدید
  • 'a' - اضافه کردن محتوا به فایل
  • '+r' - برای خواندن و نوشتن


برای نوشتن روی یک فایل موجود، باید یک پارامتر به تابع open() اضافه کنید:

a" - Append" - به انتهای فایل اضافه می شود

w" - Write" - هر محتوای موجود را بازنویسی می کندبرای ایجاد یک فایل جدید در پایتون، از متد open() با یکی از پارامترهای زیر استفاده کنید:

x" - Create "- یک فایل ایجاد می کند، در صورت وجود فایل، خطا را برمی گرداند

a" - Append "- اگر فایل مشخص شده وجود نداشته باشد، یک فایل ایجاد می کند

w" - Write "- اگر فایل مشخص شده وجود نداشته باشد، یک فایل ایجاد می کند


برای خواندن فایل از دستور open با آرگومان r استفاده میشه

r" - Read"- فایل مشخص شده را میخواند 

r+" - Read&Write "- خواندن و نوشتن


آرگومان b فایل را در حالت باینری باز میکند. برای فایل های غیر متنی مثل صدا وتصویر استفاده میشه

مثلا "wb" یک متن باینری را در فایلمون مینویسه
آواتار
انصراف