پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

چجوری میتونم یک فایل csv بسازم و header فقط یک بار درون فایل نوشته شود؟

آواتار
شیما روستا

من میخواهم ۹ ردیف داده در یک فایل csv با استفاده از یک حلقه بنویسم اما با هر بار اجرای حلقه header هم نوشته میشه...من میخوام که header فقط یکبار در ردیف اول نوشته شود و بعد نه ردیف داده قرار بگیرد...


آواتار
انصراف
1 پاسخ
6
آواتار
شیما روستا
بهترین پاسخ

ممکن است شما در یک حلقه محدود یا نامحدود بخواید در یک فایل csv داده بنویسید بدون اینکه داده‌های قبلی پاک شود و اینکه هدر فقط یک بار نوشته شود...در این حالت شما می‌توانید با استفاده از یک فلگ و یک try خواسته خود را اجرا کنید. یک هدر با مقدار true تعریف میکنیم. در قسمت try اندازه فایل را میگیریم که آیا در فایل داده‌ای قرار دارد یا خیر...اگر داده‌ای وجود داشته باشد فلگ هدر را false میکنیم و با اینکار دیگر هدری در فایل به صورت تکراری نوشته نمی‌شود ولی اگر اندازه فایل 0 باشد، پس هدر true می‌ماند و در نتیجه هدر در فایل نوشته می‌شود.

کد به صورت زیر خواهد بود:

و همچنین نتیجه کد بالا به صورت زیر است:


آواتار
انصراف