پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

چطوری می‌تونم عکسی را با پایتون خاکستری کنم؟

آواتار
شیما روستا

میخوام که یک عکس رنگی رو سیاه سفید یا خاکستری کنم

آواتار
انصراف
1 پاسخ
5
آواتار
شیما روستا
بهترین پاسخ

کتابخانه‌ی opencv یکی از معروف‌ترین کتابخانه‌هایی است که تمامی امکانات و عمل‌هایی که میتوان روی عکس و تصاویر انجام داد را برای کاربران خود قرار داده است. این امکانات تا حد بسیار قویی در تحلیل تصاویر و عمل‌های هوش مصنوعی پیشرفته است. 

این کتابخانه در پایتون به نام cv2 معرفی می‌شود و در لینوکس با pip install opencv قابل نصب است.

این کتابخانه متدی برای تغییر رنگ عکس‌ها، با نام cvcolor ارائه داده که کد آن به صورت زیر است.

نتیجه کد بالا به صورت زیر است:آواتار
انصراف