پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

محل ذخیره شدن کتابخانه نصب شده با pip

سلام من یک کتابخانه پایتون را با دستور 

pip install package_name

نصب کردم میخوام بدونم فایل های این کتابخانه در کجای سیستمم ذخیره شده

آواتار
انصراف
2 پاسخ ها
2
آواتار
فردین مردانی
بهترین پاسخ

برای بدست آوردن محل ذخیره شدن کتابخانه نصب شده با pip، شما میتوانید از دستور زیر استفاده کنید:

pip show package_name

این دستور اطلاعاتی در مورد کتابخانه مورد نظر شما را نمایش میدهد، از جمله نام، نسخه، توضیحات، وابستگیها و مسیر نصب. برای مثال، اگر شما کتابخانه requests را نصب کرده باشید، با اجرای دستور زیر میتوانید محل ذخیره شدن آن را ببینید:

pip show requests

خروجی این دستور ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

Name: requests
Version: 2.25.1
Summary: Python HTTP for Humans.
Home-page: https://requests.readthedocs.io
Author: Kenneth Reitz
Author-email: me@kennethreitz.org
License: Apache 2.0
Location: c:\users\fardin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages
Requires: chardet, idna, urllib3, certifi
Required-by:

همانطور که میبینید، محل ذخیره شدن کتابخانه requests در ویندوز در مسیر زیر است:

c:\users\fardin\appdata\local\programs\python\python39\lib\site-packages

مسیر ذخیره سازی کتابخانه های نصب شده با pip در لینوکس معمولاً در دایرکتوری site-packages در پوشه lib مربوط به نسخه پایتون است. برای مثال، اگر شما از پایتون ۳.۹ استفاده میکنید و کتابخانه requests را نصب کرده باشید، محل ذخیره شدن آن ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

/usr/local/lib/python3.9/site-packages/requests

این مسیر ممکن است برای شما متفاوت باشد، بسته به نسخه و محل نصب پایتون شما.

آواتار
انصراف
1
بهترین پاسخ

با دستور pip show package_name مکان ذخیره کتابخانه نصب شده در سیستم ، ورژن کتابخانه و یک سری اطلاعات دیگه را بدست میارید


آواتار
انصراف