پایتون

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

2

ساخت کتابخانه در پایتون

سلام. من یه کد نوشتم میخوام تبدیلش کنم به کتابخانه پایتون که با دستور pip install نصب بشه. باید چیکار کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

میتوانید از کتابخانه setuptools استفاده کنید

به یک دایرکتوری شامل فایل setup.py و فایل های init__.py__ نیاز دارید

pyexample
├── pyexample
│   ├── __init__.py
│   ├── module_mpi4py_1.py
│   ├── module_numpy_1.py
│   └── module_numpy_2.py
└── setup.py

هر پوشه ای که لازم است بخشی از کتابخانه باشه فقط در صورتی به کتابخانه اضافه میشه که شامل فایل  init__.py__ باشد

* فایل  init__.py__ چیست؟ ..


آواتار
انصراف