Javascript

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

8

چگونه می توانم تمام رخدادهای یک رشته را در جاوا اسکریپت جایگزین کنم؟

من یک رشته دارم به صورت زیر :

s = "Test abc test test abc test test test abc test test abc";

میخوام acb رو جایگزین کنم با :

s = s.replace('abc', '');

به نظر می رسد که این فقط اولین رخداد abc را در رشته بالا حذف می کند.

راه حلی برای حذف کل abc های موجود در رشته بالا رو میخوام.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
8
بهترین پاسخ

برای مرورگرهای قدیمی میتونین این کد رو استفاده کنید:

در مرورگرهای جدید اینجا نحوه تکامل این پاسخ آمده است:

str = str.replace(/abc/g, '');

در پاسخ به نظر "اگر 'abc' به عنوان یک متغیر ارسال شود چه می شود؟":

می توانید آن را حتی بیشتر ساده کنید:


آواتار
انصراف