جاواسکریپت در ویراوب۱۲۳

جاواسکریپت در ویراوب۱۲۳

روش‌ها و ابزارهای متفاوتی برای توسعه پروژه‌های جاواسکریپت وجود دارد. ولی استفاده از یک روش یکتا و یک پارچه برای یک تیم بسیار مهم است. هدف ما در این مجموعه آماده سازی ابزارهایی برای توسعه جاواسکریپ است.

مسئول مصطفی برمشوری
آخرین بروزرسانی 2024/04/19
اعضا 2