جاواسکریپت شیوا

Welcome!

این انجمن برای شما ایجاد شده تا تجربیات خود را در رابطه با این کتاب به اشتراک بگذارید.
ایده‌ها، مشکلات و راه حل‌های خود را در اینجا به اشتراک بگذارید و به یک دیگر کمک کنید تا تجربه خوبی در فراگیری این کتاب داشته باشید.